Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Osdorperweg in Amsterdam 1067 SZ

Osdorperweg

1067 SZ Amsterdam
€ 1.500.000,- k.k.

Omschrijving

**** PLEASE FIND ENGLISH TRANSLATION BELOW*****


Zeer luxe en vrijstaand wonen aan water in Amsterdam (“Tuinen van West”) nabij Amsterdam Centrum en Haarlem!!! Uiterst moderne riet gedekte villa van ca. 252 m2 met grote tuin, aanlegsteiger en voorzien van allerlei luxe voorzieningen.

INDELING:

Deze beeldschone villa is compleet verbouwd/gerenoveerd in...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1998 Woonoppervlakte 252 m² Aantal kamers 9
Lees meer

Omschrijving

English translation below
**** PLEASE FIND ENGLISH TRANSLATION BELOW*****


Zeer luxe en vrijstaand wonen aan water in Amsterdam (“Tuinen van West”) nabij Amsterdam Centrum en Haarlem!!! Uiterst moderne riet gedekte villa van ca. 252 m2 met grote tuin, aanlegsteiger en voorzien van allerlei luxe voorzieningen.

INDELING:

Deze beeldschone villa is compleet verbouwd/gerenoveerd in 2018.
De villa is te betreden middels eigen oprijlaan voorzien van een automatisch hek voorzien van camera’s. De goed verzorgde voortuin biedt tevens een apart gedeelte voor het parkeren van meerdere auto’s, alsmede een overdekte garage.

Begane grond:
Entree. Ruime hal met separaat toilet en meterkast. Via de hal komt u uit in de ruime woonkamer met moderne open haard met aangrenzend de eetkamer en zeer luxe open keuken, die is voorzien van alle mogelijke inbouwapparatuur en een groot kookeiland. De woning beschikt over vloerverwarming op de begane grond, welke is voorzien van een prachtige houten vloer en heeft tevens een ingebouwd speaker/entertainment systeem door de gehele woning. Als u doorloopt naar de achterzijde van de villa komt u uit in de fitness-ruimte. Aansluitend is nog een zelfstandige unit, welke is voorzien van een extra keuken, een zitkamer en toilet. Tevens beschikt deze ruimte over een ingebouwd projectiescherm. De verdieping van deze ruimte beschikt over een slaapkamer met douche en wastafel. Zeer geschikt om deze ruimte als kantoor aan huis te gebruiken, voor au pair of tiener! De prachtige glazen aanbouw zorgt voor veel daglichttoetreding en geeft een luxe, moderne uitstraling aan het geheel en tevens prachtig zicht op de fraai aangelegde tuin.

Eerste verdieping:
Via de interne trap bereikt u de eerste verdieping. De hal biedt toegang tot alle vertrekken. 3 (voorheen 4) ruime slaapkamers met een badkamer, welke is voorzien van een douche, ligbad, luxe wastafelmeubel en toilet. De masterbedroom beschikt tevens over een ingebouwd projectiescherm. Eén van de slaapkamers is momenteel in gebruik als inloopkast en waskamer. Op deze verdieping is veel opbergruimte in de knieschotten van de kapconstructie gecreëerd. De gehele verdieping is voorzien van een fraaie houten vloer. Tevens is er nog een ruime bergzolder.

Achtertuin:
Via verschillende openslaande deuren (o.a. bij de eetkamer) bereikt u de zeer ruime en fraai onderhouden achtertuin. Aan de achterzijde van de tuin is een extra ruimte gecreëerd, welke is voorzien van een sauna. Tevens is in dit bijgebouw een extra bergruimte gecreëerd. In de tuin zijn tevens een jacuzzi en twee buitendouches geplaatst. Tevens beschikt de woning over een aanlegsteiger aan het water.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID:
De villa is landelijk gelegen aan water nabij Halfweg, maar ook Amsterdam Centrum en Haarlem zijn nabij. Winkelvoorzieningen, alsmede scholen en sportfaciliteiten zijn in de directe nabijheid. Aansluitingen naar snelwegen zijn in de directe nabijheid.

EIGENDOM VAN DE GROND:
Het gebouw is gelegen op eigen grond!! Totale perceelsgrootte is 815 m2.

BIJZONDERHEDEN:
- Vrijstaande villa ca. 252m2 NEN2580 meetrapport aanwezig.
- Perceel eigen grond van ca.815m2.
- Zeer hoogwaardig en luxe verbouwd in 2018.
- wandafwerking: middels mortex en luxe behang.
- volwaardig electronisch alarm met camera’s en sloten systeem met vingerafdruk/FOB systeem.
- Parkeermogelijkheden voor meerdere auto’s op eigen terrein met mogelijke aansluiting voor elektrische auto.
- Zeer ruime fraai aangelegde voor- en achtertuin.
- Sauna en bergruimte in de achtertuin .
- Aanlegsteiger.
- Jacuzzi in de achtertuin.
- Oplevering in overleg.

NOTARIS EN OPLEVERING:
Het opstellen van de koopakte dient plaats te vinden bij een notariskantoor binnen de notariële Ring Amsterdam/Amstelveen binnen 5 werkdagen na mondelinge overeenstemming.
Aanvaarding in huidige staat, niet bezwaard, leeg en ontruimd, vrij van huur en gebruik.
De oplevering zal in nader overleg plaatsvinden.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn conform de Meetinstructie.

Toelichtingsclausule NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.


English version:

Very luxurious and detached living on water in Amsterdam ("Gardens of West") near Amsterdam Center and Haarlem !!! Extremely modern thatched villa of approx. 252 m2 with large garden, jetty and equipped with all kinds of luxury amenities.

LAYOUT:

This beautiful villa has been completely renovated in 2018.
The villa can be entered through its own driveway with an automatic gate with cameras. The well-kept front garden also offers a separate area for parking several cars, as well as a covered garage.

Ground floor:
Entrance. Spacious hall with separate toilet and meter cupboard. Through the hall you enter the spacious living room with modern fireplace with adjacent dining room and very luxurious open kitchen, which is equipped with all possible built-in appliances and a large kitchen island. The house has underfloor heating on the ground floor, which has a beautiful wooden floor and also has a built-in speaker / entertainment system throughout the house. If you continue to the rear of the villa you will arrive in the fitness room. Next is an independent unit, which is equipped with an additional kitchen, a sitting room and toilet. This space also has a built-in projection screen. The floor of this space has a bedroom with shower and sink. Very suitable to use this space as a home office, for au pair or teenager! The beautiful glass extension provides plenty of daylight and gives a luxurious, modern look to the whole and also a beautiful view of the beautifully landscaped garden.

First floor:
You reach the first floor via the internal staircase. The hall offers access to all rooms. 3 (previously 4) spacious bedrooms with a bathroom, which is equipped with a shower, bath, luxury washbasin furniture and toilet. The master bedroom also has a built-in projection screen. One of the bedrooms is currently being used as a walk-in closet and laundry room. On this floor a lot of storage space has been created in the knee bulkheads of the roof construction. The entire floor has a beautiful wooden floor. There is also a large storage attic.

Backyard:
Through various doors (including the dining room) you reach the very spacious and beautifully maintained back garden. An extra space has been created at the rear of the garden, which is equipped with a sauna. An additional storage space has also been created in this annex. There is also a jacuzzi and two outdoor showers in the garden. The house also has a jetty on the water.

LOCATION AND ACCESSIBILITY:
The villa is in a rural location on water near Halfweg, but also Amsterdam Center and Haarlem are nearby. Shopping facilities, as well as schools and sports facilities are in the immediate vicinity. Connections to highways are in the immediate vicinity.

OWNERSHIP OF THE LAND:
The building is located on private land !! Total plot size is 815 m2.

PARTICULARITIES:
- Detached villa approx. 252m2 NEN2580 measurement report available.
- Plot of private land of ca.815m2.
- Very high-quality and luxuriously renovated in 2018.
- Wall finish: through mortex and luxury wallpaper.
- Full electronic alarm with cameras and lock system with fingerprint / FOB system.
- Parking options for several cars on site with possible connection for electric car.
- Very spacious beautifully landscaped front and back garden.
- Sauna and storage space in the back garden.
- Jetty.
- Jacuzzi in the back yard.
- Delivery in consultation.

NOTARY AND DELIVERY:
The deed of sale must take place at a notary's office within the Amsterdam / Amstelveen notarial ring within 5 working days after verbal agreement.
Acceptance in current condition, unencumbered, empty and cleared, free from rent and use.
The delivery will take place in further consultation.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are in accordance with the Measurement Instructions.

Explanation clause NEN2580
The Measurement instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.
Very luxurious and detached living on water in Amsterdam ("Gardens of West") near Amsterdam Center and Haarlem !!! Extremely modern thatched villa of approx. 252 m2 with large garden, jetty and equipped with all kinds of luxury amenities.

LAYOUT:

This beautiful villa has been completely renovated in 2018.
The villa can be entered through its own driveway with an automatic gate with cameras. The well-kept front garden also offers a separate area for parking several cars, as well as a covered garage.

Ground floor:
Entrance. Spacious hall with separate toilet and meter cupboard. Through the hall you enter the spacious living room with modern fireplace with adjacent dining room and very luxurious open kitchen, which is equipped with all possible built-in appliances and a large kitchen island. The house has underfloor heating on the ground floor, which has a beautiful wooden floor and also has a built-in speaker / entertainment system throughout the house. If you continue to the rear of the villa you will arrive in the fitness room. Next is an independent unit, which is equipped with an additional kitchen, a sitting room and toilet. This space also has a built-in projection screen. The floor of this space has a bedroom with shower and sink. Very suitable to use this space as a home office, for au pair or teenager! The beautiful glass extension provides plenty of daylight and gives a luxurious, modern look to the whole and also a beautiful view of the beautifully landscaped garden.

First floor:
You reach the first floor via the internal staircase. The hall offers access to all rooms. 3 (previously 4) spacious bedrooms with a bathroom, which is equipped with a shower, bath, luxury washbasin furniture and toilet. The master bedroom also has a built-in projection screen. One of the bedrooms is currently being used as a walk-in closet and laundry room. On this floor a lot of storage space has been created in the knee bulkheads of the roof construction. The entire floor has a beautiful wooden floor. There is also a large storage attic.

Backyard:
Through various doors (including the dining room) you reach the very spacious and beautifully maintained back garden. An extra space has been created at the rear of the garden, which is equipped with a sauna. An additional storage space has also been created in this annex. There is also a jacuzzi and two outdoor showers in the garden. The house also has a jetty on the water.

LOCATION AND ACCESSIBILITY:
The villa is in a rural location on water near Halfweg, but also Amsterdam Center and Haarlem are nearby. Shopping facilities, as well as schools and sports facilities are in the immediate vicinity. Connections to highways are in the immediate vicinity.

OWNERSHIP OF THE LAND:
The building is located on private land !! Total plot size is 815 m2.

PARTICULARITIES:
- Detached villa approx. 252m2 NEN2580 measurement report available.
- Plot of private land of ca.815m2.
- Very high-quality and luxuriously renovated in 2018.
- Wall finish: through mortex and luxury wallpaper.
- Full electronic alarm with cameras and lock system with fingerprint / FOB system.
- Parking options for several cars on site with possible connection for electric car.
- Very spacious beautifully landscaped front and back garden.
- Sauna and storage space in the back garden.
- Jetty.
- Jacuzzi in the back yard.
- Delivery in consultation.

NOTARY AND DELIVERY:
The deed of sale must take place at a notary's office within the Amsterdam / Amstelveen notarial ring within 5 working days after verbal agreement.
Acceptance in current condition, unencumbered, empty and cleared, free from rent and use.
The delivery will take place in further consultation.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are in accordance with the Measurement Instructions.

Explanation clause NEN2580
The Measurement instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.
Overdracht Status Beschikbaar Prijs € 1.500.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Villa Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Luxe Bouwjaar 1998 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht, aan vaarwater en landelijk gelegen Indeling Woonoppervlakte 252 m² Perceeloppervlakte 815 m² Gebouwgebonden buitenruimte 23 m² Overige inpandige ruimte 7 m² Externe bergruimte 14 m² Inhoud 912 m³ Aantal kamers 9 Aantal slaapkamers 4 Aantal woonlagen 2 woonlagen Energie Energieklasse B Energie einddatum 24-10-2027 Isolatie Volledig geïsoleerd Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Nefit (Gasketel uit 2017, Eigendom) Buitenruimte Tuin Tuin rondom Hoofdtuin Tuin rondom Kwaliteit tuin Aangelegd onder architectuur Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand steen Voorzieningen Voorzien van verwarming, voorzien van elektra, voorzien van water en met vliering Isolatie Volledig geïsoleerd Parkeergelegenheid Garage Aangebouwd hout, voor 1 auto Voorzieningen Met elektrische deur Parkeerfaciliteiten Op eigen terrein Parkeeroppervlakte 22 m² (562 bij 405) Parkeer capaciteit 4 Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Gedeeltelijk gestoffeerd Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, Alarminstallatie, TV kabel, Jacuzzi, Sauna Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie I Perceelnummer 3101 Oppervlakte 815 m² Eigendomssituatie Volle eigendom

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring